بسته بندی طلقی خرما تکعددی قرصی مضافتی

۹۵,۰۰۰ تومان
۴۳۰ گرم حدودا ۲۵ عدد در بسته جایگزین سالم شکلات و قند نگهداری در یخچال

بسته کارتن ۳ کیلویی خرما تکعددی قرصی سدنا-مضافتی

۶۲۰,۰۰۰ تومان
وزن خالص ۳ کیلوگرم حدودا ۱۸۰عدد خرما قرصی در بسته ۳ کیلوگرمی

بسته کارتن ۵ کیلویی خرما تکعددی قرصی سدنا- پیارم

۲,۰۶۰,۰۰۰ تومان
۵ کیلوگرم خالص حدودا ۴۰۰ عدد خرما قرصی در بسته ۵ کیلوگرمی جایگزین سالم قند و شکلات